Nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trang bị cho giới trẻ kiến thức cơ bản, kỹ năng phòng tránh xâm hại qua mạng Internet, Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Úc (Văn phòng AFP) tại Hà Nội đã chia sẻ tài liệu "Hướng dẫn an toàn và an ninh mạng cho bạn và gia đình". Ban biên tập Website xin đăng tải toàn bộ tài liệu trên.

Với mong muốn các thế hệ cựu học viên khóa D27 có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc; góp phần xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn,  đoàn kết cùng phát triển giữa các thế hệ học viên Học viện CSND, ngày 24/9/2016, tại Hội trường Phạm Minh, khóa D27 - Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội khóa kỷ niệm 15 năm ngày tựu trường, 10 năm ngày tốt nghiệp ra trường.

VIDEO CLIPS
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 37825838
Đang truy cập: 633