Có tổng số 3 ảnh trong Gallery này.
1. Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND đã khẳng định sự thành công của Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo Cảnh sát giao thông ở Học viện CSND và các cơ sở đào tạo Cảnh sát giao thông khác ở Việt Nam” do Văn phòng JICA tài trợ.
Tạo ngày: 4/18/2017 10:38:57 AM.
2. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện bày tỏ mong muốn Văn phòng JICA tại Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Học viện CSND triển khai các Dự án tiếp theo nhằm hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông nói riêng và công tác giáo dục - đào tạo của Học viện CSND nói chung trong thời gian tới.
Tạo ngày: 4/18/2017 10:39:20 AM.
3. Đoàn đánh giá sau Dự án JICA trao đổi với các đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo Cảnh sát giao thông ở Học viện CSND và các cơ sở đào tạo Cảnh sát giao thông khác ở Việt Nam”.
Tạo ngày: 4/18/2017 10:39:34 AM.
Trang1