Có tổng số 4 ảnh trong Gallery này.
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND chúc mừng Đội xe - Văn phòng Học viện.
Tạo ngày: 5/12/2017 7:53:55 PM.
Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đội xe
Tạo ngày: 5/12/2017 7:54:18 PM.
Các đồng chí chuyên viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Đội xe.
Tạo ngày: 5/12/2017 7:54:48 PM.
Các đơn vị thuộc Học viện chúc mừng Đội xe - Văn phòng Học viện.
Tạo ngày: 5/12/2017 7:55:02 PM.
Trang1